Садокатам бепоён

         Назаров Х.Н. Зиндагии ибратбахши нафаре, ки кони мехру садокат аст бароям панд гаштааст. Тули фаъолияти кориам тавонистам, аз ин шахси дилогоху мехнатдуст ва фидоии касби хеш сабак омухта, истифода барам.

         Хотамбой Назаров. Ин ном барои онхое, ки уро мешиносанду аз хаёти бобаракаташ бохабаранд, басо азиз аст. Зеро у тавонистааст, бо мехрубониву халими, гамхориву накукори ва серталаиву чашмикордониаш байни пайвандону хамкорон махбубият пайдо намояд...

Идома...

Таъсис ва инкишофи хокимияти суди

Таъсис ва инкишофи хокимияти суди

(дар шахри Конибодоми вилояти Сугд)

DSC_1769Фарорасии чашни 90-солагии таъсисёбии хокимияти суди ва ба иди 20- солагии Конститутсияи Чумхурии Точикистон рост омадани он хар як судя ва корманди дастгохи макомоти судиро водор менамояд, ки ба таърих-гузаштаи давлат ва шахр, бунёд ва ташаккули макомоти суди назар намояд ва аз он огахи дошта бошад.

Омузиши таъсисёби ва инкишофи макомоти суди хусусан ходисахои фочиабори гузашта, пешрафт ва камбудихои дар давраи сипаришуд...

Идома...

«Шокирчони суд»-ро мешиносед?

DSC_0008-1«Шокирчони суд»-ро мешиносед?

         Гушхояш нимшунавою чашмонаш хирабинанд, гахе овозаш хаста мешаваду гахе тани дар набардгох захмбардоштааш озор медихад, лек у хамаро нодида мегирад. Ва аз он, ки насли имруз нисбати кору пайкори у таваччух намудаанд, боз бо чамъи кувваш кисса мекунад.

        Дар бораи корнамоихояш, кахрамонихояш дар рамзгох маводи зиёде руи чопро дида. Толибилмони дабистони № 4 аз киссахои чангиаш шунидаву «бобои чанговар» номаш ниходаанд, хамсолонаш ва зиёд хамдиёрон бошанд чун «Шокирчони суд» эхтиром менамоянд...

Идома...

АДОЛАТПЕШАЕ БУД…

DSC_0006-1АДОЛАТПЕШАЕ БУД…

        Вакте дар бораи имрузу дирузи соха харф мезанем, симои Кахрамон Мазбутов ёд меояд. Инсони донишманд, хирадпарвар, ба замини Конибодом, мардуми ин диёр мехр дошт ва хатто соате кабл аз сонихаи автомобили, ки риштаи умрашро барканд, бо мо, кормандони суди шахр мулокоте дошт.

Кахрамон Мазбутов тачрибаи беш аз чилсола дошт...

Идома...

ДАСТОВАРДИ БУЗУРГ

ДАСТОВАРДИ БУЗУРГ

Тохирзода З.Н. Хануз 20 сол кабл мардуми сарбаланди кишварамон бо максади бунёди чомеаи адолатпарвар нахустин Сарконуни кишвари сохибистиклоламонро тарики раъйпурсии умумихалки кабул карда буд. Дар он азму ирода ва максаду мароми мардуми кишвар тачассум ёфтааст. Метавон гуфт, ки Сарконуни Точикистон миёни конунхои асосии кишвархои дигар макому манзалати хосае дошта, эътибору нуфузи давлати моро боло бурд ва дар тахкими хукуку озодихои инсон ва шахрванд дар чомеа накши муассир гузошт...

Идома...